Stavební připravenost


V rámci komplexnosti dodávek společnost realizuje i stavební přípravu pro realizací výtahů a šachet. Jedná se o prohlubně, otvory pro šachetní dveře, přívody el. vč. revizí a jiné nezbytné práce související s realizací výtahů.