Servis


Údržbě výtahových šachet je důležité věnovat pozornost, a to jak z důvodů estetických ( čištění ), technických (kontrola stavu a funkčnosti), tak i z důvodů finančních (jen dobrý stav je předpokladem pro dlouhou životnost výtahové šachty).