Projekce


Zaměstnanci projekčního oddělení společnosti Ata engineering CZ s.r.o. mají dlouholetou praxi v oblasti zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí. Zkušení projektanti jsou autorizovanými inženýry v těchto oborech, což zaručuje vysokou úroveň naší projektové dokumentace. Dokumentace výtahových šachet je navrhována v programech AutoCad. Celý projekční proces probíhá za spolupráce s architektem, projektantem technologie výtahu, projektantem stavby a v neposlední řadě s investorem.

Projekční práce provádíme v rozsahu:
1. Architektonický návrh - studie, kdy zpracujeme několik variant technického řešení pro výběr.
2. Projekt pro stavební povolení vč. veškerých zpráv, studií a měření (studie zastínění dle samostatného požadavku).
3. Projekt pro stavební povolení projednáme s dotčenými úřady a organizacemi (památkáři, hasiči, atd.).
4. Prováděcí projekt výtahové šachty i stavebních prací.
5. Statické posouzení ocelové konstrukce výtahové šachty a stavby.
6. Výrobní dokumentace se zpracovává u náročných projektů, v ostatních případech se projektuje jednostupňově, tedy výroba probíhá přímo z detailně zpracované prováděcí dokumentace.