V interiéru

Výrazná dominanta interiérů komerčních i bytových staveb, které se často nedostává oprávněné pozornosti narozdíl od designu výtahů. Důraz kladený na architektonické ztvárnění těchto šachet i na detaily se uživatelům vrací v každodenních pohledech na ně při čekání na nástupišti. Studiem detailů na výtahových šachtách stráví nemálo času.

Nové instalace
Jak u nových objektů a u vestaveb do stávajících objektů, zejména do zrcadel schodišť, je nutné věnovat těmto šachtám náležitou pozornost, přizpůsobit konstrukci aktuálním technologickým a technickým možnostem. Výsledek pak nejlépe odpovídá očekávání.

Modernizace
V těchto případech je nutno zvážit do jaké míry si modernizace vyžaduje zásah do stávající konstrukce. Optimalizovat poměr mezi ponechanou částí a novou částí, a to jak z pohledu technických požadavků, tak požadavků na design a náklady.

"Šachty v šachtě" - nazýváme tak konstrukce výtahových šachet vestavěné do železobetonových šachet. Konstrukce jsou kotvené speciálními systémovými kotvami ATA za pomoci antivibračních materiálů SYLOMER, atd. Toto řešení výrazným způsobem snižuje přenos vybrací výtahů do konstrukce objektů.
Dělící stěny a dělící příčky v železobetonových šachtách pro potřeby kotvení výtahů a oddělení pohyblivých částí dle ČSN EN 81.