V exteriéru


Výrazný architektonický prvek zpravidla přistavěný přímo k fasádě objektu nebo odsazený pomocí různých typů přístupových můstků a lávek. Často se stává hlavní dominantou stavby, a proto je potřeba věnovat výtahové šachtě náležitou pozornost. V případě půdních vestaveb se výtahová šachta zpravidla přistavuje k dvorní fasádě, kde je na ni kladen hlavně požadavek funkčnosti.

Nové instalace
U stávajících objektů realizovaných v předchozích letech majitel často v průběhu užívání zjistí, že opomenutí realizace výtahu v původním projektu se stalo významnou chybou a objekt je více či méně jeho nepřítomností hendikepován. Jeho reálná hodnota je pro potencionální nájemce nebo kupce snížena. V této situaci jsou náklady na dodatečnou realizaci uvnitř objektu značné a nejvýhodněji se jeví přístavby výtahu, resp. výtahových šachet zvenku k objektu.

Modernizace
Většina výtahových šachet realizovaná před patnácti a více lety již nesplňuje požadavky technické ani estetické. Je tedy nutno přistoupit na jejich modernizaci, v krajním případě na úplnou výměnu. Jde zejména o úpravu nosné ocelové konstrukce, výměnu pláště, střešní ventilace, hydro i termoizolace. Pro tyto případy má společnost řadu systémových řešení.